Kiesvereniging De Fryske Marren een feit

woensdag 20 februari 2013 15:15

20 februari 2013

In een gezamenlijke ledenvergadering van de kiesverenigingen Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân van de ChristenUnie hebben de leden van de kiesverenigingen besloten om als één kiesvereniging door te gaan onder de naam ChristenUnie De Fryske Marren.

Tijdens deze vergadering is er tevens een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter gekozen voor de CU KV DFM en zijn er andere zaken aan de orde geweest die te maken hebben met de herindeling en de aanstaande verkiezingen.

Eveneens is er afgesproken dat de leden in mei 2013 het verkiezingsprogramma en de kieslijst vast stellen. Met de keuze voor De Fryske Marren geeft de ChristenUnie gelijk aan, dat haar voorkeur uitgaat naar een Friestalige gemeentenaam. Enerzijds om de Friese identiteit en cultuur naar voren te brengen, anderzijds om het feit dat er nu ook al twee van de drie gemeenten een Friestalige naam hebben.

« Terug