Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie De Fryske Marren bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter (Funktie is vacant)

Secretaris    (Funktie is vacant)Penningmeester

Dhr. B.J. Nolles
Joure
Tel: 0513-415968

Notulist

Mevr. H. Bakker-de Lange

Algemene Bestuursleden


Dhr. J. Folkertsma
Dhr. B. Schotanus